Τρόποι πληρωμής (Αξιόγραφα, μετρητά)

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Σύμφωνα με το Ν.3842/2010, και την ΠΟΛ.1027/09-02-2011 οι συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών (φυσικών ή νομικών προσώπων) και ιδιωτών εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε με έκδοση τραπεζικής επιταγής. Συγκεκριμένα:

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η επιταγή είναι ένα τρόπος πληρωμής και εξυπηρετεί τις συναλλαγές όπως τα χαρτονομίσματα. Ο εκδότης της επιταγής τη δίνει στο λήπτη, αντί χρηματικού ποσού, δίνοντας του το δικαίωμα να εισπράξει το αναγραφόμενο σε αυτήν ποσό από τoν τραπεζικό του λογαριασμό. Μία επιταγή αναφέρει τη χρονολογία έκδοσης, την επωνυμία της τράπεζας, το ποσό, την επωνυμία του εκδότη και την υπογραφή του (και σφραγίδα αν πρόκειται για επιχείρηση).

Add a comment