Εκκαθαριστικό & πληρωμή

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Για τη χρήση 2010 εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) ενιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, τα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς αντικειμενικών δαπανών και του τέλους επιτηδεύματος.

Για τη χρήση 2011, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος συμπεριλαμβάνονται στο εκκαθαριστικό, το οποίο αποστέλεται μετά την υποβολή και εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Από τη χρήση 2012, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης ειδικά για τους μισθωτούς παρακρατείται από το μισθό, ενώ το τέλος επιτηδεύματος και η εισφορά αλληλεγγύης στις περιπτώσεις που δεν έχει παρακρατηθεί από το μισθό (πχ.ελεύθεροι επαγγελματίες, κτλ) θα συμπεριληφθούν στο εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος, όπως και συνέβη και το 2011.    

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στον υπολογισμό των εισφορών οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ αίτηση για διαγραφή του λανθασμένου ποσού ή τροποποιητική δήλωση και αίτηση για νέα εκκαθάριση (ανάλογα με το λάθος). Σε αυτή την περίπτωση το νέο βεβαιωθέν ποσό πληρώνεται μόνο στη ΔOY.