Προθεσμίες υποβολής και πληρωμής

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Για τη χρήση 2010 εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) ενιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, τα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς αντικειμενικών δαπανών και του τέλους επιτηδεύματος.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

                       Ταυτότητα  Πληρωμής

Στοιχεία Υποκειμένου / Δήλωσης
Αριθμός καταχ. TaxisNet: 18002251 / 14/10/2011 10:19
Τύπος Δήλωσης Φ2 Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενους με Β΄ή Γ΄ κατ. Βιβλία ΚΒΣ
Ημερολογιακή Περίοδος 01/01/2011 - 31/03/2011
Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Φ.Μ. 088888824
Στοιχεία Πληρωμής
Τρόπος Πληρωμής Εντολή πληρωμής Φ.Π.Α. σε τράπεζα
Ποσό ( € ) 101,37
Καταληκτική Ημερομηνία Πληρωμής: 26/4/2011
Ταυτότητα πληρωμής 088888824 01110269624  10137

Add a comment