Κατά τη σύνταξη της οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας πρέπει να διενεργούν εκκαθάριση του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ για το συνολικό ποσό των αμοιβών κάθε δικαιούχου. Με τη δήλωση αυτή καταβάλλεται εφάπαξ και η διαφορά του φόρου που τυχόν οφείλεται.