Προσφορά και ζήτηση εργασίας

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ προς Αναζητούντες Εργασία 

Ο ΟΑΕΔ δίνει τη δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για θέσεις εργασίας που παρέχουν εργοδότες, βιογραφικό σημείωμα, ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή σε προγράμματα απασχόλησης, ηλεκτρονική αίτηση για λήψη μέσω της διαδικτυακής πύλης βεβαίωσης ανεργίας, βεβαίωσης επιδότησης κλπ. Για να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, θα πρέπει να εγγραφεί ως χρήστης της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ.

Το βιογραφικό που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος δημοσιεύεται και είναι ορατό στους εργοδότες, οι οποίοι μπορούν να αναζητούν προσωπικό για τις επιχειρήσεις τους.  

Στο προφίλ του, ο χρήστης  μπορεί να ενημερώνεται για την ύπαρξη ενδιαφέροντος από την πλευρά των εργοδοτών και για την ύπαρξη κατάλληλων θέσεων εργασίας για την ειδικότητα που ενδιαφέρεται. Επίσης μπορεί να επιλέγει ποιά προσωπικά του στοιχεία θα είναι ορατά στους εργοδότες και να μεταβάλει τα στοιχεία επικοινωνίας του. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη δημοσίευση και επικαιροποίηση του βιογραφικού του (αν αλλάξει κάποιο στοιχείο οφείλει να ενημερώσει το προφίλ του και το βιογραφικό του).

Σημειώνεται ότι το βιογραφικό των χρηστών απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο εξαμήνου από την υποβολή του. Αν ο χρήστης επιθυμεί να παρατείνει την ισχύ του πρέπει να επιλέξει εκ νέου το πεδίο “Δημοσίευση” στην οθόνη “Υποβολή / Ενημέρωση Βιογραφικού”.

  •  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ για Εργοδότες-Επιχειρήσεις

Οι εταιρίες μπορούν να υποβάλλουν κενές θέσεις εργασίας για να αναζητήσουν προσωπικό στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, να έχουν πρόσβαση σε βιογραφικά ανέργων που αναζητούν εργασία, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κάποιον αναζητούντα εργασία και να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΑΕΔ, πρέπει να εγγραφούν σ' αυτή αφού προηγουμένως επισκεφτούν τον ΟΑΕΔ της περιοχής τους και συγκεκριμένα:

  1. Για τις ατομικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμα πληρεξούσιος του, προσκομίζοντας την βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης , αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή και το πληρεξούσιο εφ όσον απαιτείται.
  2. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο νόμιμα ορισμένος για τον σκοπό αυτό, με απόσπασμα πρακτικού από το ΔΣ της εταιρείας, εκπρόσωπός τους, προσκομίζοντας το ανωτέρω απόσπασμα πρακτικού, την βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης και αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

Η διαδικασία εγγραφής του εργοδότη αλλά και η διαδικασία υποβολής κενής θέσης και αναζήτησης βιογραφικού περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο του ΟΑΕΔ.     

Στο προφίλ του χρήστη ο εργοδότης μπορεί να ενημερώνεται για την ύπαρξη ανταπόκρισης από την πλευρά των αναζητούντων εργασία και για την ύπαρξη κατάλληλων αναζητούντων εργασία για τη θέση εργασίας που έχει αναρτήσει, επίσης μπορεί να ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας αν αυτά μεταβληθούν, αφού είναι υπεύθυνος για τη δημοσίευση και επικαιροποίηση των κενών θέσεων εργασίας που αναρτά.

Σημειώνεται ότι, οι κενές θέσεις εργασίας απενεργοποιούνται αυτόματα μετά την πάροδο ενός μήνα από την ανάρτησή τους και εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να παρατείνει την ισχύ τους θα πρέπει να επιλέξει εκ νέου το πεδίο “Δημοσίευση” στην οθόνη “Διαχείριση Αγγελιών”. 

Για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ συνδεθείτε εδώ.