Αποφάσεις ΟΑΕΔ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 31092/4−7−2002 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 31217/8−4−2003 όμοια

Add a comment

© 2016 Taxisland