Θεώρηση

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους οφείλουν να τηρούν θεωρημένα βιβλία (χειρόγραφα ή μηχανογραφημένα), όπου καταγράφονται τα έσοδα και τα έξοδα τους. Επίσης, πρέπει να εκδίδουν θεωρημένα παραστατικά για τις πωλήσεις τους και τη διακίνηση των προϊόντων τους (π.χ. Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών κ. τλ). Όλα τα βιβλία και στοιχεία που πρέπει να τηρούνται και να εκδίδονται θεωρημένα, θεωρούνται στο τμήμα του Κώδικα της ΔΟΥ που υπάγεται η επιχείρηση.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Υποχρεούνται να δηλώνουν Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές όλοι οι επαγγελματίες που γίνονται κάτοχοι ή χρήστες ΦΤΜ. Η δήλωση πρέπει να γίνει μέσα σε 15 μέρες από την απόκτηση της μηχανής στο τμήμα ΚΒΣ της ΔΟΥ. Στο ίδιο χρονικό διάστημα των 15 ημερών πρέπει να δηλώνεται κάθε μεταβολή ή παύση λειτουργίας της ΦΤΜ (π. χ. πλήρωση μνήμης, αγορά νέας μηχανής κ.λπ.)

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

1. Το Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για όλα τα φορολογικά στοιχεία. 

2. Οι επιτηδευματίες οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Add a comment

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

 

  1. Η ύπαρξη φορολογικών χρεών, καθώς και χρεών από οποιοδήποτε τέλος ή εισφορά που βεβαιώνεται (και εισπράττεται από τις Δ.Ο.Υ.), ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος, πάνω από 6.000 ΕΥΡΩ χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις (μόνο για τα στοιχεία). Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Α) ΒΙΒΛΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Χειρόγραφα)

ΒΙΒΛΙΑ: Αύξουσα ενιαία αρίθμηση χειρόγραφα ή με "σφραγίδα".
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

  1. Τίτλος Στοιχείου (π.χ. Δελτίο Αποστολής)
  2. Πλήρη στοιχεία του επιτηδευματία.(ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, δ/νση, Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. έδρας).
  3. Αύξουσα ενιαία αρίθμηση χειρόγραφη ή έντυπη ή με σφραγίδα.
  4. Σειρές στοιχείων με ενδείξεις γραμμάτων (Α, Β, Γ, κ.λπ) ή αριθμών (1, 2, 3 κ.λπ) ή μέχρι τεσσάρων συνδυασμών αυτών εντύπως ή με σφραγίδα. Add a comment

© 2016 Taxisland