Μεταβολές-Μητρώο

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν από τις 3/5/2012 τη δυνατότητα να δηλώσουν την αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας τους στη ΔΟΥ ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας το έντυπο Μ1 μέσω του λογαριασμού τους στο Taxisnet.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται από τη ΔΟΥ σε κάθε πολίτη ώστε να υπάρχει μία βάση δεδομένων όλων των στοιχείων του. (ταυτότητα, κατοικία, οφειλές, κ.τλ). Ο ΑΦΜ είναι απαραίτητος για τις συναλλαγές των πολιτών με τη ΔΟY και όχι μόνο.

Add a comment

© 2016 Taxisland