Φορολογική ενημερότητα

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (ΑΦΕ) αποτελεί έναν πρόσθετο μηχανισμό ελέγχου περιπτώσεων φορολογικής ασυνέπειας έναντι του Κράτους. Η φορολογική ενημερότητα είναι απαραίτητη για αγοραπωλησίες και μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, εισπράξεις χρημάτων (άνω των 1.500,00 ευρώ) από το Δημόσιο, σύναψη δανείων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και για πολλές άλλες συναλλαγές.

Add a comment