Τέλος Επιτηδεύματος 2013

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Το τέλος επιτηδεύματος που θα πληρώσουν το 2013 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα νομικά πρόσωπα διαμορφώνεται ως εξής:

  • 1.000,00 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους
  • 650,00 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες 
  • 800,00 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους 
  • 500,00 ευρώ για αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

Στιςπεριπτώσεις λειτουργίας υποκαταστημάτωνεπιβάλλεται επιπλέον τέλος επιτηδεύματος 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Δείτε το τέλος επιτηδεύματος όπως ίσχυε έως τη χρήση 2011

Σημειώνεται ότι ισχύει η  εξαίρεση από το τέλος για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και για άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και για τις  περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

Σχετικές αποφάσεις: ΠΟΛ.1149/20-6-2013