Ταυτότητα Πληρωμής-Υπόδειγμα

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

                       Ταυτότητα  Πληρωμής

Στοιχεία Υποκειμένου / Δήλωσης
Αριθμός καταχ. TaxisNet: 18002251 / 14/10/2011 10:19
Τύπος Δήλωσης Φ2 Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενους με Β΄ή Γ΄ κατ. Βιβλία ΚΒΣ
Ημερολογιακή Περίοδος 01/01/2011 - 31/03/2011
Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Φ.Μ. 088888824
Στοιχεία Πληρωμής
Τρόπος Πληρωμής Εντολή πληρωμής Φ.Π.Α. σε τράπεζα
Ποσό ( € ) 101,37
Καταληκτική Ημερομηνία Πληρωμής: 26/4/2011
Ταυτότητα πληρωμής 088888824 01110269624  10137