Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήματα μόνο από συντάξεις.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται ήδη από το 2011 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά φορολογική δήλωση, ενώ και τα νομικά πρόσωπα από το 2011 έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης.

Η αλλαγή του τρόπου υποβολής των δηλώσεων δεν είναι η μόνη αφού υπάρχουν αλλαγές και στον τρόπο φορολόγησης

Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων για το οικονομικό έτος 2012:

  • Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 όλων των υπόχρεων φυσικών προσώπων  (ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, γεωργικών εισοδημάτων, μισθωτών κ.λ.π.) που έληγε στις 15/6/2012 παρατείνεται:
  1. Για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ  και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, έως και τις 10 Ιουλίου 2012, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
  2. Για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους,  έως και τις 31 Ιουλίου 2012.

Σύμφωνα με φήμες που προέρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών θα δωθεί σιωπηρή παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και το taxisnet θα παραμείνει ανοιχτό για την υποβολή τους έως τις 5 Αυγούστου 2012.

  • Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 των Ο.Ε, Ε.Ε, κοινωνιών, κοινοπραξιών κ.λ.π., καθώς και όλων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα της κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν οριζεται ως και τις 31 Μαίου 2012.
  • Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012  των Α.Ε, Ε.Π.Ε κ.λ.π. που έληγε 31/5/2012 παρατείνεται έως και τις 8/6/2012 ανεξαρτήτως από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ για όλα τα νομικά πρόσωπα.
  • Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων (Φ.Α.Π.) έτους 2012 καθώς και των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012, παρατείνεται μέχρι και την 8η Ιουνίου 2012, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ.
  • Η προθεσμία υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι και την 31.12.2011, που έληγε την 31η Ιουλίου, ορίζεται ύστερα από ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών η 28η Σεπτεμβρίου 2012.
  • Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012 (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων ορίζεται η 30 Νοεμβρίου 2012.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση σύνταξης και υπογραφής του ισολογισμού για όλες τις μορφές των επιχειρήσεων παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης των εταιριών.

Σχετικές αποφάσεις:

ΠΟΛ.1055/29.2.2012

ΠΟΛ.1079/26.3.2012

ΠΟΛ.1107/26.4.2012

Δελτίο Τύπου 25/5/2012

Ανακοίνωση Τύπου 31/5/2012

Ανακοίνωση Τύπου 1/6/2012

Ανακοίνωση Τύπου