Παρακρατούμενοι φόροι

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), Εισφορά Αλληλεγγύης, Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών και Λοιποί Φόροι

Η εμπρόθεσμη πληρωμή των παραπάνω φόρων, γίνεται μόνο μέσω τράπεζας. Για την πληρωμή απαιτείται, όπως και στην περίπτωση του ΦΠΑ, η ταυτότητα πληρωμής. Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις φόρου δίνεται διαφορετική ταυτότητα πληρωμής. Η εκπρόθεσμη πληρωμή των παραπάνω φόρων γίνεται επίσης μέσω τράπεζας, αφού η εκπρόθεσμη προσωρινή δήλωση των φόρων αυτών γίνεται υποχρεωτικά μέσω Taxisnet και εκδίδεται ταυτότητα πληρωμής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το πρόστιμό 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σημειώνεται ότι με την ΠΟΛ.1050/24-2-2012 δίνονται οδηγίες για τον τρόπο παρακράτησης των φόρων αυτών από το εισόδημα και την απόδοση του. 

Προθεσμίες Υποβολής

Η απόδοση του φόρου πρέπει να γίνει μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα (ή διμήνου), ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο (ή αν είναι 0 με τα δύο τελευταία ) του ΑΦΜ του υπόχρεου με αρχή για το ψηφίο 1 την 20ή ημέρα και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες.

Η απόδοση του φόρου γίνεται ανά μήνα, δίμηνο ή εξάμηνο και ανάλογα της υποχρεώσεως που προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου. Ειδικά:

  1. Εισοδήματα από Εμπορικές Επιχειρήσεις η απόδοση του φόρου γίνεται :

ανά μήνα για Παρακράτηση φόρου για αμοιβές διαμεσολάβησης Πωλήσεων αμοιβαίων κεφαλαίων και για Παρακράτηση Φόρου από προμήθειες, μεσιτείες, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων αμοιβές σε μη επιτηδευματίες 

ανά δίμηνο για Μισθούς Μελών Δ.Σ. ΑΕ και εταίρων ΕΠΕ που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και για Παρακράτηση Φόρου για αμοιβές που καταβάλλουν Δημόσιες Υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π.

     2.  Εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες

ανά μήνα για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 ξεκινώντας από την 20η ημέρα του επόμενου μήνα και θα ολοκληρώνεται σε 11 εργάσιμες ημέρες (με βάση το Α.Φ.Μ.)

(έως την περίοδο του Αυγούστου 2013 οι προθεσμίες ήταν:

ανά μήνα για τους εργοδότες που απασχολούν πλέον των 50 ατόμων

ανά δίμηνο για τους υπόλοιπους)

    3.   Εισοδήματα από Ελευθέρια Επαγγέλματα

ανά δίμηνο για Παρακράτηση Φόρου από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος και για Προκαταβολή φόρου επί των ποσών αναφοράς των εργολαβικών και μερισμάτων των δικηγόρων

     4.   Εισοδήματα από Λοιπά

ανά δίμηνο για Παρακράτηση Φόρου σε αμοιβές τρίτων όταν εκδίδεται Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης και Παρακράτηση Φόρου από εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ.

© 2016 Taxisland