Αυτό έχει ως συνέπεια όχι μόνο την επιβολή φόρου 10% επί του ποσού των αποδείξεων που έπρεπε να είχαν δηλωθεί αλλά και την πτώση του αφορολόγητου ορίου στο μηδέν. (για να διατηρηθεί το αφορολόγητο ποσό των 5.000 ή και παραπάνω, βασική προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αποδείξεων).

Αυτό ήταν ένα λάθος που δεν μπορούσε να διορθωθεί, καθώς οι αποδείξεις μπορούσαν να δηλωθούν μόνο στην αρχική εμπρόθεσμη δήλωση. Με την ΠΟΛ.1131/30.5.2012 δίνεται η δυνατότητα να συμπεριληφθούν οι ξεχασμένες αποδείξεις σε συμπληρωματική δήλωση, εφόσον η δήλωση υποβληθεί εμπρόθεσμα.