ή

  • Με εγγραφή με τη χρήση κλειδαρίθμου: Mπορείτε να λάβετε από την Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής σας το έντυπο "Απόδοσης στοιχείων ταυτοποίησης στην Διαδικτυακή Πύλη" και στη συνέχεια να συνδεθείτε εδώ και να καταχωρήσετε το username, το password και τον κλειδάριθμο ώστε να ενεργοποιήσετε τους κωδικούς σας.