Αν είστε νέος χρήστης  για να αποκτήσετε κωδικούς πρέπει να κάνετε αίτηση αρχικής εγγραφής , συμπληρώνετε την αίτηση δηλώνοντας, όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) που επιθυμείτε. Τυπώνετε την αίτηση και με την ταυτότητά σας πηγαίνετε στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε (ή σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. αν έχετε ήδη δηλώσει όλες τις πιθανές μεταβολές των στοιχείων σας στο μητρώο π.χ. αλλαγή αριθμού ταυτότητας) από όπου και παραλαμβάνετε τον κλειδάριθμο.

Ειδικά, για τα Νομικά πρόσωπα, τον κλειδάριθμο πρέπει να παραλάβει ο νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας, μόνο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντιπρόσωπός του, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση.

Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού πρέπει να μεταφερθείτε στη σελίδα ενεργοποίησης λογοριασμού όπου θα συμπληρώσετε το username και τον  κωδικό (password) που επιλέξατε κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής, τον κλειδάριθμο που σας δόθηκε στη Δ.Ο.Υ. με ακρίβεια , συμπεριλαμβάνοντας τις παύλες και τα γράμματα που διακρίνετε στην εικόνα. Στη συνέχεια πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να επιλέξετε ενεργοποίηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κρατήστε τον κλειδάριθμό σας σε ασφαλές μέρος γιατί θα σας χρειαστεί σε περίπτωση που ξεχάσετε το password σας.

Σε περίπτωση που σας εμφανίστεί το μήνυμα "είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης", όταν ολοκληρώσετε την αίτηση για αρχική εγγραφή, σημαίνει ότι στο παρελθόν είχατε κωδικούς. Αν δεν τους θυμάστε ή δεν έχετε πρόσβαση σε αυτούς μπορείτε να κάνετε αίτηση επανεγγραφής ώστε να ζητήσετε νέους και να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία.

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας (password) κάνετε δήλωση νέου κωδικού. Για την είσοδο στην υπηρεσία αυτή είναι απαραίτητο το username και ο κλειδάριθμος.

Αντίθετα δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης αλλαγής του username με το νέο σύστημα. Για να αλλάξετε το username, πρέπει από τις υπηρεσίες πιστοποίησης να κάνετε αίτηση επανεγγραφής, όπου έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε νέο username. Μετά την επανεγγραφή θα πάτε στη ΔΟΥ να πάρετε νέο κλειδάριθμο και στη συνέχεια ενεργοποείτε το λογαριασμό σας.

Σημειώνεται ότι η Γ.Γ.Π.Σ. ανακοίνωσε πως θα ταχυδρομίσει από τις 12/06/2013 έως 14/06/2013  τους κλειδάριθμους για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που υποχρεώνονται σε ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013 και εκτιμά ότι θα έχουν παραδοθεί στους αποδέκτες έως 20/06/2013.

Συγκεκριμένα, όσοι φορολογούμενοι το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) υπέβαλαν δήλωση σε έντυπη μορφή  και δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης αλλά και μέχρι 07/06/2013 δεν έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο taxisnet δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής και στη συνέχεια να επισκεφθούν τη ΔΟΥ για την παραλαβή κλειδάριθμου, αλλά θα λάβουν συστημένη επιστολή για τον κλειδάριθμό τους.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν αν θα λάβουν ταχυδρομικά τον κλειδάριθμο με συστημένη επιστολή εδώ .