όπως για παράδειγμα ανάρτηση των πράξεων που χρήζουν δημοσίευσης (πχ ισολογισμός) στην ιστοσελίδα της εταιρείας εφόσον αυτή έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της. Αν δεν υπάρχει ιστοσελίδα, οι δημοσιεύσεις πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Το Taxisland σε συνεργασία με τη Life Design παρέχει τη δυνατότητα σε εταιρείες να αποκτήσουν τη δική τους ιστοσελίδα, η οποία αποτελεί και ένα απαραίτητο εργαλείο προώθησης μιας επιχείρησης, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος δημοσίευσης των διαφόρων πράξεων, αφού υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησής τους στην εταιρική ιστοσελίδα. Το κόστος για την κατασκευή και τη διαχείριση της ιστοσελίδας που προτείνουμε εμείς ξεκινά από 300,00 το χρόνο πλέον ΦΠΑ.  

Η προσφορά μας περιλαμβάνει:

  1. Καταχώρηση ονόματος-domain
  2. Φιλοξενία ιστοσελίδας
  3. Μορφοποίηση ισολογισμού
  4. Ανάρτηση ισολογισμού στην ιστοσελίδα
  5. Καταχώρηση άρθρων και εργαλείων στη σελίδα
  6. Δυνατότητα επέκτασης