Ο φορολογούμενος πολίτης μπορεί να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές του την κάρτα αποδείξεων για την καταγραφή του ποσού της απόδειξης λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών.

Ο επιτηδευματίας πρέπει να διαθέτει τερματικό Point of Sales (POS) μέσω του οποίου η συναλλαγή αποστέλλεται στο κέντρο επεξεργασίας του φορέα εκκαθάρισης, που παρέχει το συγκεκριμένο POS και στη συνέχεια τα στοιχεία της συναλλαγής (ΑΦΜ επιχείρησης, ημερομηνία και ποσό) αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Ενεργοποίηση κάρτας

Ο φορολογούμενος αφού προμηθευτεί την κάρτα αποδείξεων πρέπει να την ενεργοποιήσει εδώ αν είναι πιστοποιημένος χρήστης του Taxisnet ή στέλνοντας γραπτό μήνυμα από το κινητό του στο 54053 με τον ΑΦΜ και τον 10ψηφιο αριθμό της κάρτας(αγνοεί τα 9 πρώτα σταθερά ψηφία 930090766) αν δεν έχει κωδικούς.

Ο φορολογούμενος έχει πρόσβαση στα στοιχεία που περιέχονται στην κάρτα αν έχει κωδικούς Taxisnet. Τα αναλυτικά καταγεγραμμένα στοιχεία διαγράφονται εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση της τελευταίας κεντρικής εκκαθάρισης του αντίστοιχου οικονομικού έτους.