Μισθοδοσία

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αναλαμβάνουμε την εγγραφή της επιχείρησης στο ΙΚΑ και στα απαραίτητα επικουρικά ταμεία (αν απασχολεί για πρώτη φορά προσωπικό), υπολογίζουμε μισθοδοσία της περιόδου, τυπώνουμε τις απαραίτητες από το νόμο καταστάσεις (λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας, συγκεντρωτικές καταστάσεις, αποδείξεις πληρωμών, βιβλίο αδειών, συμβάσεις, βεβαιώσεις εργοδότη κ.τλ).

Αναλαμβάνουμε προσλήψεις και απολύσεις εργαζομένων, αναλαμβάνοντας την κατάθεση, των απαιτούμενων από το νόμο, καταστάσεων στην Επιθεώρηση Εργασίας και στον ΟΑΕΔ, διεκπεραιώνουμε όλη τη διαδικασία υπαγωγής της επιχείρησης σε πρόγραμματα επιδότησης προσωπικού, υποβάλλουμε ΑΠΔ, προσωρινές δηλώσεις φόρου μισθωτών, οριστική δήλωση φόρου μισθωτών (Ε7) και όλες τις καταστάσεις που προβλέπει ο νόμος ανάλογα με τις ανάγκες και τη φύση της κάθε επιχείρησης.

© 2016 Taxisland