ΦΠΑ-ΦΜΥ-ΦΟΡΟΙ-ΕΝΣΗΜΑ (τρόπος πληρωμής)

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΠΑ

Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (εμπρόθεσμης, εκπρόθεσμης, τροποποιητικής) γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά και η πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ γίνεται μόνο μέσω τράπεζας. Για την πληρωμή απαιτείται η ταυτότητα πληρωμής, ένα  έντυπο το οποίο εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, και περιέχει τον ΑΦΜ της επιχείρησής ή του προσώπου που οφείλει το φόρο, έναν τυχαίο μοναδικό αριθμό που δίνεται από το Taxisnet και το ποσό πληρωμής. Το ποσό πρέπει να δηλωθεί ακριβώς όπως αναφέρεται στην ταυτότητα πληρωμής, αλλιώς η συναλλαγή δεν εκτελείται, ακόμα και όταν το ποσό είναι παραπάνω. To εκπρόθεσμο ΦΠΑ, που υποβάλλεται μέσω Taxisnet πληρώνεται επίσης στην τράπεζα με την αντίστοιχη ταυτότητα πληρωμής, στο ποσό όμως συμπεριλαμβάνεται και το πρόστιμο του εκπρόθεσμου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής το πρόστιμο είναι 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Οι εμπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται έως 31.5.2013 γίνονται  αποδεκτές εφόσον με την υποβολή καταβάλλεται τουλάχιστον το 40% του  χρεωστικού υπολοίπου. Οι εμπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.6.2013  και οι εκπρόθεσμες που υποβάλλονται από 1.7.2013, γίνονται αποδεκτές με την  καταβολή κατ’ ελάχιστον δέκα ευρώ (10€).

Πιο αναλυτικά σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής του χρεωστικού ΦΠΑ σε δόσεις (έως 3). Το συνολικό χρεωστικό ποσό διαιρείται σε 2 δόσεις.

Το πρώτο 50% του ποσού πληρώνεται ώς εξής: ο υπόχρεος καταβάλει τουλάχιστον 10 ευρώ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και έτσι βεβαιώνεται το ποσό του ΦΠΑ που οφείλει, ενώ το υπόλοιπο ποσό έως το τέλος του μήνα υποβολής. Το δεύτερο 50% πληρώνεται έως την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα. Με την υποβολή της δήλωσης, δηλώνουμε το ποσό που θα πληρώσουμε και για αυτό βγαίνει ταυτότητα πληρωμής, ενώ για τις άλλες δύο δόσεις πρέπει να αναζητήσουμε την ταυτότητα οφειλής από το λογαριασμό μας στο taxis και συγκεκριμένα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση .

Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί το ποσό που έχουμε δηλώσει με την ταυτότητα πληρωμής, η περιοδική δήλωση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί. Σ' αυτή την περίπτωση υποβάλλεται εκ νέου εκπρόθεσμη περιοδική δήλωση, ενώ υπάρχει και πάλι η δυνατότητα υποβολής σε δόσεις. Αν δεν πληρωθεί κάποια από τις επόμενες δόσεις (εφόσον έχει βεβαιωθεί το χρεωστικό ποσό ΦΠΑ) με την ταυτότητα οφειλής, τυπώνουμε νέα ταυτότητα οφειλής στην οποία περιλαμβάνεται το πρόστιμο της εκπρόθεσμης πληρωμής.

Υπόδειγμα Ταυτότητας Πληρωμής

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), Εισφορά Αλληλεγγύης, Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών και Λοιποί Φόροι

Η εμπρόθεσμη πληρωμή των παραπάνω φόρων, γίνεται μόνο μέσω τράπεζας. Για την πληρωμή απαιτείται, όπως και στην περίπτωση του ΦΠΑ, η ταυτότητα πληρωμής. Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις φόρου δίνεται διαφορετική ταυτότητα πληρωμής. Η εκπρόθεσμη πληρωμή των παραπάνω φόρων γίνεται επίσης μέσω τράπεζας, αφού η εκπρόθεσμη προσωρινή δήλωση των φόρων αυτών γίνεται υποχρεωτικά μέσω Taxisnet και εκδίδεται ταυτότητα πληρωμής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το πρόστιμό 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σημειώνεται ότι με την ΠΟΛ.1050/24-2-2012 δίνονται οδηγίες για τον τρόπο παρακράτησης των φόρων αυτών από το εισόδημα και την απόδοση του. 

Πληρωμή ενσήμων  

Η εμπρόθεσμη αλλά και η εκπρόθεσμη πληρωμή των ενσήμων γίνεται υποχρεωτικά μέσω τράπεζας μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα (πχ. ένσημα Ιανουαρίου πληρώνονται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου). Προκειμένου να εκτελεστεί η πληρωμή, πρέπει να δηλωθεί ο μήνας του οποίου τις εισφορές πληρώνουμε, ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), ο ΑΦΜ του εργοδότη και το ποσό πληρωμής. Το πρόστιμο των εκπρόθεσμων πληρωμών, πληρώνεται εκ των υστέρων σε υποκατάστημα ΙΚΑ και ξεκινά από 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης, ενώ αυξάνεται κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα.

Παράδειγμα: Αν τα ένσημα του Φεβρουαρίου πληρωθούν εκπρόθεσμα τον Απρίλιο, το πρόστιμο είναι 3% επί των εισφορών, το Μάιο 4%, τον Ιούνιο 5% κ.ο.κ.

Όσον αφορά την αλλαγή ημερομηνίας αλλά και του τρόπου πληρωμής των ενσήμων, διευκρινίσεις δίνονται με ανακοίνωση του ΙΚΑ.

Πληρωμή έκτακτης εισφοράς 

Για την πληρωμή των δόσεων της έκτακτης εισφοράς χρειάζεται η ειδοποίηση την οποία αποστέλει το Υπουργείο Οικονομικών ή εκτυπώνεται από εδώ εφόσον διαθέτετε κωδικούς πρόσβασης για το Taxisnet. Η έκτακτη εισφορά μπορεί να πληρωθεί είτε στην τράπεζα εφόσον υπάρχει η ταυτότητα πληρωμής της δόσης, είτε στη ΔΟΥ δίνοντας το ΑΦΜ του υπόχρεου. Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί μία δόση, αυτή προστίθεται στην επόμενη ειδοποίηση. Από τη χρήση 2012 και έπειτα ειδικά η ειδική εισφορά αλληλεγγύης παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται στο Δημόσιο μαζί με το φόρο μισθωτών υπηρεσιών στην ίδια προσωρινή δήλωση.

© 2016 Taxisland