Χρήση 2011

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Παρακράτηση φόρου

  1. 35% Για Αμοιβές Δ.Σ.
  2. 35% Για αμοιβές Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε. με σύμβασης μίσθωσης εργασίας
  3. 3% Εργολάβων τεχνικών έργων
  4. 20% Ελεύθερων επαγγελμάτων
  5. 25% στα μερίσματα από ΑΕ και ΕΠΕ
    Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Οι μισθωτοί και όσοι φορολογούμενοι έχουν εισόδημα από ακίνητα, γεωργικά εισοδήματα ή από την αλλοδαπή, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν από το 2012 ηλεκτρονικά φορολογική δήλωση.

Add a comment

© 2016 Taxisland