Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος & παρακράτησης φόρου χρήσης 2012

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2012 θα φορολογηθούν, όπως ακριβώς και τα εισοδήματα του 2011, με μόνη διαφορά ότι για τον υπολογισμό του εισοδήματος, επί του οποίου επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης,  πρέπει να ληφθούν υπόψη επιδόματα, κέρδη από μετοχές, ομόλογα, τόκοι καταθέσεων  κλπ .

Επίσης, επισημαίνεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Συντελεστές φορολόγησης

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης - Τέλος επιτηδεύματος

Αποδείξεις

Τεκμήρια

 

 

 

© 2016 Taxisland