Επίσης, επισημαίνεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Συντελεστές φορολόγησης

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης - Τέλος επιτηδεύματος

Αποδείξεις

Τεκμήρια