Χρήση 2012

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2012 θα φορολογηθούν, όπως ακριβώς και τα εισοδήματα του 2011, με μόνη διαφορά ότι για τον υπολογισμό του εισοδήματος, επί του οποίου επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης,  πρέπει να ληφθούν υπόψη επιδόματα, κέρδη από μετοχές, ομόλογα, τόκοι καταθέσεων  κλπ .

Add a comment

© 2016 Taxisland