Τεκμήρια συντήρησης

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Αντικειμενική δαπάνη για κύριους χώρους

Τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.)

€ (ευρώ) /Τετρ. μέτρο (τ.μ)

Τα πρώτα 80

  40

81-120

  65

121-200

110

201-300

200

301 και άνω

400

Η αντικειμενική δαπάνη για βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας ορίζεται στα 40€ / ανά τ.μ. 

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για ιδιωτικά σχολεία

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευ­σης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, κα­θώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, ό­πως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υ­πηρεσιών.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για σκάφη αναψυχής 

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση σκάφη α­ναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν εκτιμάται με βάση το κόστος τελών ελλιμενισμού, ασφαλίστρων, καυσίμων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα με τα μέτρα ολικού μήκους του σκάφους, ως εξής:

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτής χρήσης και τύπου JEEP ορίζεται ως εξής:

Κυβικά εκατοστά (κ.ε.)

Αντικειμενική δαπάνη

Μέχρι 1.200

4.000,00

1.200 – 2.000

4.000,00 + 600,00 ευρώ ανά 100 κ.ε.

2.000 – 3.000

+ 900,00 ευρώ ανά 100 κ.ε.

3.000 και άνω

+ 1.200,00 ευρώ ανά 100 κ.ε.

Add a comment

© 2016 Taxisland