Φορολογικές δηλώσεις

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου ποσού σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 ευρώ.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η υποβολή των αρχικών εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012 γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου taxisnet, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1178/31.8.2012.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η κάρτα αποδείξεων  είναι μία μαγνητική κάρτα, που χορηγείται στους φορολογούμενους πολίτες από όλα τα καταστήματα των Τραπεζών Διάθεσης χωρίς να επιτρέπεται η καταγραφή του ΑΦΜ ή των στοιχείων ταυτοποίησης του προσώπου που τη λαμβάνει. Κάθε κάρτα αποδείξεων έχει έναν 19ψήφιο κωδικό, ο οποίος αποτελείται από 9 σταθερά ψηφία 930090766, 2 ψηφία που δηλώνουν την τράπεζα διάθεσης και 8 ακόμα ψηφία που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό της κάρτας για τη συγκεκριμένη τράπεζα.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που διαπιστώνεται κατά τη σύνταξη και υποβολή της φορολογικής δήλωσης Ε1 είναι η παράλειψη συμπλήρωσης του κωδικού 049 με το ποσό των αποδείξεων.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Την Τετάρτη 2 Ιουλίου η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδημάτων για το 2014 τείθεται σε λειτουργία.

Πως θα γίνει η εκκαθάριση σε συνδιασμό με την αρχική δήλωση;

Add a comment

© 2016 Taxisland