Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2015

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Κλιμάκιο Συντελεστής %
12.001 - 20.000  0,7 %
20.001 - 30.000 1,4 %
30.001 - 50.000 2 %
50.001 - 100.000 4 %
100.001 - 500.000 6 %
Άνω των 500.001 8 %
© 2016 Taxisland