Φορολόγηση

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

 

 

 

Εισοδήματος

Φόρου

ευρώ

ευρώ

ευρώ

ευρώ

ευρώ

12.000

0

0

12.000

0

18.000

25

4.500

30.000

4.500

45.000

35

15.750

75.000

21.250

Άνω των 75.000

40

 

 

 

Η κλίμακα εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

 

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολογικός συντελεστής

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

 

 

 

Εισοδήματος  

Φόρου      

ευρώ

ευρώ

ευρώ

ευρώ

ευρώ

12.000

0

0

12.000

0

4.000

18

720

16.000

720

6.000

24

1.440

22.000

2.160

4.000

26

1.040

26.000

3.200

6.000

32

1.920

32.000

5.120

8.000

36

2.880

40.000

8.000

20.000

38

7.600

60.000

15.600

40.000

40

16.000

100.000

31.600

Υπερβάλλον

45

 

 

 

Το αφορολόγητο ποσό των 12.000 ευρώ ισχύει,

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2012 θα φορολογηθούν, όπως ακριβώς και τα εισοδήματα του 2011, με μόνη διαφορά ότι για τον υπολογισμό του εισοδήματος, επί του οποίου επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης,  πρέπει να ληφθούν υπόψη επιδόματα, κέρδη από μετοχές, ομόλογα, τόκοι καταθέσεων  κλπ .

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

 

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης για τα εισοδήματα της χρήσης 2013 είναι η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου, η οποία συνοδεύεται με αρκετές ακόμα αλλαγές.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Μισθωτοί– Συνταξιούχοι

 Κλιμάκιο  Συντελεστής %     Φόρος κλιμακίου    Εισόδημα    Σύνολο Φόρου  
 25.000  22  5.500  25.000   5.500,00
 17.000  32  5.440  42.000  10.940,00
 Άνω των 42.000    42      

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ θα πρέπει να έχουν αποδείξεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος και μέχρι του ποσού των 10.500 ευρώ.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Μισθωτοί - Συνταξιούχοι Ελ. Επαγγελματίες - Ατομικές Επιχειρήσεις - Αγρότες:

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήματος (ευρώ) Φόρου (ευρώ)
  20.000,00    22% 4.400,00 20.000,00   4.400,00
  10.000,00    29% 2.900,00 30.000,00   7.300,00
  10.000,00    37% 3.700,00 40.000,00   11.000,00
Υπερβάλλον    45%

Για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Παρακράτηση φόρου

  1. 35% Για Αμοιβές Δ.Σ.
  2. 35% Για αμοιβές Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε. με σύμβασης μίσθωσης εργασίας
  3. 3% Εργολάβων τεχνικών έργων
  4. 20% Ελεύθερων επαγγελμάτων
  5. 25% στα μερίσματα από ΑΕ και ΕΠΕ Add a comment