Συντάξεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Το ΙΚΑ παρέχει στους ασφαλισμένους του εργαλεία προκειμένου να πληροφορηθούν αν θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης αλλά και το βασικό ποσό της σύνταξης που θα λάβουν.

Οδηγός αναζήτησης προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος 

 Υπολογισμός βασικού ποσού σύνταξης

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση συνταξιοδότησης από το ΕΤΕΑΜ