Απόλυση

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το ύψος της αποζημίωσης εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:

  1. Το ύψος των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης
  2. Το χρόνο προϋπηρεσίας
  3. Το εάν η απόλυση έγινε με προειδοποίηση ή όχι
  4. Το εάν ο απολυόμενος είναι υπάλληλος ή εργατοτεχνίτη
    Add a comment

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Λύση σύμβασης αορίστου χρόνου 

Η καταγγελία της σύμβασης μπορεί να γίνει μονομερώς, είτε από τον εργοδότη, οπότε ονομάζεται και απόλυση, είτε από τον εργαζόμενο, οπότε μιλάμε για παραίτηση ή οικειοθελή αποχώρηση.

Add a comment

© 2016 Taxisland