Οι άδειες αυτές είναι πρόσθετες και δε συμψηφίζονται με τις ημέρες κανονικής άδειας. Υπάρχουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που προβλέπουν περισσότερες ημέρες άδειας γάμου, όπως των λογιστών, για προσωπικό ΑΕ - ΕΠΕ επιχειρήσεων, προσωπικού καταστημάτων, των κλωστοϋφαντουργών, των πολιτικών μηχανικών και άλλων.