Γονική άδεια

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Ο εργαζόμενος δικαιούται γονική άδεια, μέχρι να συμπληρώσει το παιδί την ηλικία των 3 ετών, ενώ ο άλλος γονιός εργάζεται, εφόσον έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασίας στον εργοδότη, ο οποίος έχει προσωπικό πάνω από 50 άτομα.

Η άδεια είναι χωρίς αποδοχές και η διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως 3,5 μήνες για κάθε γονέα. Δίνεται με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Ο εργαζόμενος δικαιούται για το χρόνο αυτό να συνεχίσει την ασφάλισή του αλλά καταβάλλοντας το σύνολο των εισφορών. Κατά τη λήξη της αδείας δικαιούται να επανέλθει στην εργασία.