Εκλογική άδεια

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Οι εργαζόμενοι (δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι)δικαιούνται εκλογική άδεια με αποδοχές, διάρκειας ανάλογης με τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Η άδεια αυτή δε συμψηφίζεται με την κανονική άδεια, ούτε με οποιαδήποτε άλλη.

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται πέντε ημέρες την εβδομάδα δικαιούνται : 

  1. μία (1) εργάσιμη για αποστάσεις από 200-400 χλμ,               
  2. δύο (2) εργάσιμες για αποστάσεις από 401 και πάνω,  
  3. μέχρι τρεις (3) εργάσιμες για τα νησιά           

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα δικαιούνται:

  1. μία (1) εργάσιμη για αποστάσεις από 100-200 χλμ,
  2. δύο (2) εργάσιμες για αποστάσεις από 201-400 χλμ, 
  3. τρεις (3) εργάσιμες για αποστάσεις από 401 και πάνω και για τα νησιά