Άδειες & Επιδόματα

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια γάμου 5 ή 6 εργάσιμων ημερών εφόσον εργάζονται πενθήμερο ή εξαήμερο αντίστοιχα. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε παιδί.

Add a comment

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ο εργαζόμενος που είναι μαθητής ή φοιτητής και δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του δικαιούται πρόσθετη άδεια 20 εργάσιμων ημερών κάθε έτος για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις, εφόσον εργάζεται ήδη ένα χρόνο στην επιχείρηση.

Add a comment

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους (υπάλληλοι ή εργάτες) ή την ιδιότητα του εργοδότη (ιδιωτική επιχείρηση, δημόσιο κλπ) που συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, δικαιούνται κάθε έτος άδεια ανάπαυσης με πλήρεις αποδοχές και επίδομα αδείας. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί σε όλο το προσωπικό του άδεια μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται να δοθεί τμηματικά άδεια σε δύο περιόδους με απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εγκριθεί η τμηματική χορήγηση από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Οι μισές άδειες πρέπει να δίνονται στο διάστημα 1ης Μαΐου - 30ής Σεπτεμβρίου, ενώ το πρώτο τμήμα της αδείας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας , 5 εργάσιμες ημέρες επί πενθημέρου ή 12 όταν πρόκειται για ανήλικους. Επίσης, η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 10 εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων 12 εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη. Η αίτηση αυτή για την οποία δεν απαιτεί έγκριση από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, όμως διατηρείται στην επιχείρηση επί πέντε έτη και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.

Add a comment

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων (119 ημέρες). Οι οκτώ πρώτες εβδομάδες (56 ημέρες) χορηγούνται πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (63 ημέρες) μετά τον τοκετό σαν μια ενιαία άδεια. Αν ο τοκετός πραγματοποιηθεί αργότερα από την πιθανολογούμενη ημερομηνία, αυτό δεν συνεπάγεται τη μείωση του μετά τοκετού διαστήματος αδείας (που παραμένει εννέα εβδομάδες) αλλά, τελικά, την παράταση της συνολικής χορηγηθείσας άδειας πέραν των 17 εβδομάδων.

Add a comment

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Οι μισθωτοί δικαιούνται να απουσιάσουν από την εργασία τους λόγω ασθένειας χωρίς συνέπειες και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποχώρησαν οικειοθελώς και η σύμβαση εργασίας εξακολουθεί να συνεχίζεται ενώ παράλληλα ο μισθός και τα ημερομίσθια καταβάλλονται με ορισμένες προϋποθέσεις. Επομένως οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν την επιστροφή των μισθωτών στην εργασία τους.

Add a comment

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Επίδομα Ατυχήματος

Οι άμεσα ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι που εργάζονται δικαούνται επίδομα εργατικού ατυχήματος.
Ατύχημα χαρακτηρίζεται ο θάνατος ή η ανικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό.

Add a comment

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ο εργαζόμενος δικαιούται γονική άδεια, μέχρι να συμπληρώσει το παιδί την ηλικία των 3 ετών, ενώ ο άλλος γονιός εργάζεται, εφόσον έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασίας στον εργοδότη, ο οποίος έχει προσωπικό πάνω από 50 άτομα.

Add a comment

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Οι εργαζόμενοι (δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι)δικαιούνται εκλογική άδεια με αποδοχές, διάρκειας ανάλογης με τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Η άδεια αυτή δε συμψηφίζεται με την κανονική άδεια, ούτε με οποιαδήποτε άλλη.

Add a comment

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Κάθε εργαζόμενος μαζί με την καταβολή της άδειας του, δικαιούται και το επίδομα άδειας το οποίο ανέρχεται στο μισό του μισθού για τους υπαλλήλους και τα 13ημερομίσθια για τους εργάτες.

Add a comment

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους (υπάλληλοι ή εργάτες) ή την ιδιότητα του εργοδότη (ιδιωτική επιχείρηση, δημόσιο κλπ) που συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, δικαιούνται κάθε έτος άδεια ανάπαυσης με πλήρεις αποδοχές και επίδομα αδείας. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί σε όλο το προσωπικό του άδεια μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

Add a comment

© 2016 Taxisland