Παρακρατούμενοι φόροι

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), Εισφορά Αλληλεγγύης, Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών και Λοιποί Φόροι

Η εμπρόθεσμη πληρωμή των παραπάνω φόρων, γίνεται μόνο μέσω τράπεζας. Για την πληρωμή απαιτείται, όπως και στην περίπτωση του ΦΠΑ, η ταυτότητα πληρωμής. Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις φόρου δίνεται διαφορετική ταυτότητα πληρωμής. Η εκπρόθεσμη πληρωμή των παραπάνω φόρων γίνεται επίσης μέσω τράπεζας, αφού η εκπρόθεσμη προσωρινή δήλωση των φόρων αυτών γίνεται υποχρεωτικά μέσω Taxisnet και εκδίδεται ταυτότητα πληρωμής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το πρόστιμό 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σημειώνεται ότι με την ΠΟΛ.1050/24-2-2012 δίνονται οδηγίες για τον τρόπο παρακράτησης των φόρων αυτών από το εισόδημα και την απόδοση του. 

Add a comment

© 2016 Taxisland