Μεταφορά έδρας ΟΕ-ΕΕ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η αλλαγή έδρας μιας προσωπικής εταιρείας (ΟΕ-ΕΕ) απαιτεί την ύπαρξη μισθωτηρίου συμβολαίου για το νέο χώρο το οποίο θα επιτρέπει την άσκηση της δραστηριότητας κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ (σε περίπτωση που ο χώρος είναι μεγαλύτερος από 50τ.μ. απαιτείται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, διαφορετικά ο ιδιοκτήτης δε θα μπορέσει να καταθέσει το μισθωτήριο στη ΔΟΥ του) ή συμβόλαιο αγοράς αν πρόκειται για μεταφορά σε ιδιόκτητο ακίνητο ή παραχωρητήριο για τη χρήση κάποιου χώρου και τροποποίηση του καταστατικού με την οποία θα ορίζεται η νέα διεύθυνση.

Το καταστατικό σφραγίζεται από την αρμόδια ΔΟΥ, το ταμείο Νομικών και το ταμείο Προνοίας Νομικών και στη συνέχεια κατατείθεται στο Επιμελητήριο (φροντίζουμε να κάνουμε αρκετά αντίγραφα), ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Στη συνέχεια, αφού έχουμε το καταστατικό από το Επιμελητήριο, σε περίπτωση που δε υπάρχει αλλαγή εφορίας, απευθυνόμαστε στη ΔΟΥ που υπάγεται η επιχείρησή μας με το καταστατικό και μισθωτήριο(ή συμβόλαιο αγοράς, παραχωρητήριο, κ.τλ) η ΔΟΥ κάνει τον απαραίτητο έλεγχο (υποβολή ΦΠΑ, πληρωμή φόρων, ύπαρξη ή όχι υπεραξίας για τη νέα έδρα) και ορίζει αυτοψία του νέου χώρου. Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω παίρνουμε τη βεβαίωση μεταβολής.

Σε περίπτωση που η νέα έδρα υπάγεται σε άλλη ΔΟΥ, απευθυνόμαστε με το καταστατικό και το μισθωτήριο (ή συμβόλαιο, κ.τλ) στη νέα ώστε να οριστεί αυτοψία και να γίνει ο έλεγχος(π.χ. αν υπάρχει υποχρέωση καταβολής υπεραξίας) για τη νέα έδρα. Στην πορεία πρέπει την έκθεση ελέγχου της νέας ΔΟΥ να την προσκομίζουμε στην παλιά ώστε να υπογραφεί και επιστρέφουμε και πάλι στη νέα ΔΟΥ για την ολοκλήρωση της μεταβολής από όπου και παραλαμβάνουμε από το μητρώο τη βεβαίωση για την αλλαγή έδρας.

Με τη βεβαίωση της ΔΟΥ ενημερώνουμε το Επιμελητήριο, το ΙΚΑ (αν απασχολούμε προσωπικό) και τον ΟΑΕΕ για την μεταβολή της έδρας της επιχείρησης.

Αφού ολοκληρωθεί η μεταβολή, μεταφέρουμε με Δελτίο αποστολής τα εμπορεύματα και τα πάγια στοιχεία της επιχείρησής μας από την παλιά στη νέα έδρα. Στη συνέχεια φροντίζουμε να αντικαταστήσουμε τη σφραγίδα της επιχείρησης με νέα στην οποία θα αναφέρεται η νέα διεύθυνση και διορθώνουμε τη διεύθυνση στα στοιχεία της επιχείρησης, καλούμε μηχανικό να διορθώσει τη διεύθυνση στην ταμειακή μηχανή και στο φορολογικό μηχανισμό (αν υπάρχουν).Τέλος, φροντίζουμε να ενημερώσουμε το τμήμα του κώδικα για την αλλαγή διεύθυνσης του φορολογικού μηχανισμού και της ταμειακής μηχανής.

© 2016 Taxisland