Χορήγηση στοιχείων σε επιχειρήσεις που έλαβαν ΑΦΜ μέσω ΓΕ.ΜΗ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Οι επιχειρήσεις που κάνουν έναρξη μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης λαμβάνουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μία βεβαίωση στην οποία αναφέρονται η επωνυμία, ο ΑΦΜ, η ημερομηνία έναρξης, όμως δεν αναγράφονται βασικά στοιχεία που χρειάζονται οι επιχειρηματίες, όπως οι ΚΑΔ της επιχείρησης, η διεύθυνση της έδρας, οι εκπρόσωποι της εταιρίας και τα στοιχεία αυτών.

Οι επιχειρηματίες που χρειάζονται για τις συναλλαγές τους βεβαίωση με τα στοιχεία που δεν αναφέρονται στη βεβαίωση των Υπηρεσιών Μιας Στάσης πρέπει να απευθύνονται στο τμήμα του μητρώου της ΔΟΥ που υπάγονται, από όπου μπορούν να λάβουν έγγραφο με τα στοιχεία της επιχείρησής τους αφού υποβάλλουν σχετική αίτηση, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1136/15-6-2011.   

© 2016 Taxisland