Έναρξη στη ΔΟΥ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Κάθε φυσικό υποχρεούται να υποβάλλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. δήλωση έναρξης εργασιών πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Οι Ατομικές Επιχειρήσεις ιδρύονται όπως και πριν την 4-4-2011, δηλαδή δεν ακολουθείται η διαδικασία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης.

Add a comment

© 2016 Taxisland