Κόστος έναρξης ΑΕ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

10 ευρώ ως τέλος καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

Φόρου Συγκέντρωσης Kεφαλαίου 1%

Δικαίωμα εγγραφής στον O.A.E.E. μελών της εταιρείας και διάφορα άλλα τέλη.

Kόστος εγγραφής στο Eπιμελητήριο

Tέλος υπέρ Tαμείου Nομικών. & υπέρ του Tαμείου Προνοίας Δικηγόρων Aθηνών

Tέλος υπέρ Eπιτροπής Aνταγωνισμού

Kόστος Σύστασης Eταιρείας 70 ευρώ 

Τα παραπάνω εισπάτονται από το συμβολαιογράφο ο οποίος τα αποδίδει εντός 5 εργάσιμων ημερών στους αρμόδιους φορείς (ΔOY, Eπιτροπή Aνταγωνισμού, Tαμείο Nομικών, Eπιμελητήριο)

 

© 2016 Taxisland