Από τη χρήση 2016 και έπειτα υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά τις ημερομηνίες υποβολής και τον τρόπο καταχώρησης στο ΓΕΜΗ. Η αίτηση καταχώρησης που πρέπει να επιλεγεί είναι: 

«Αίτηση καταχώρησης Απόφασης Γ.Σ. για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με εκλογή ελεγκτών και καταχώριση Ισολογισμού κατά ΕΛΠ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ·Π·(αφορά χρήσεις που λήγουν την 07/07/2016 και μετά)»  ή 

«Αίτηση καταχώρησης Απόφασης Γ.Σ. για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χωρίς εκλογή ελεγκτών και καταχώριση Ισολογισμού κατά ΕΛΠ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (αφορά χρήσεις που λήγουν την 07/07/2016 και μετά)» για επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση να έχουν ελεγκτές.

Οι εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα πρακτικά της ΓΣ, το προσάρτημα, και ότι άλλο απαιτεί το μέγεθος της οντότητας των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) υποβάλονται στο ΓΕΜΗ έως την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους, εφόσον η Γενική Συνέλευση συγκλιθεί έως τη 10η Σεπτεμβρίου . 

Πριν ξεκινήσει η συμπλήρωση της αίτησης καταχώρησης, πρέπει να "ανέβουν" στο ΓΕΜΗ σε pdf όλα τα απαραίτητα έγγραφα νομίμως υπογεγραμμένα, στη συνέχεια συμπληρώνονται τα απαραίτητα υποχρεωτικά πεδία και τέλος γίνεται η καταχώρηση της αίτησης. Το ΓΕΜΗ δε θα κάνει καμία ενέργια έως ότου πληρωθεί το παράβολο των 10 ευρώ που προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της αίτησης και η ετήσια συνδρομή της επιχείρησης.

Διευκρινίζεται ότι η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης στο εταιρικό site είναι προεραιτική.