Δημοσιεύσεις

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Οι πράξεις των ΑΕ και των ΕΠΕ που χρήζουν δημοσίευσης (πχ ισολογισμός, αλλαγή έδρας, αλλαγή ΔΣ, κτλ) σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, το Ν. 3190/1955 και το άρθρο 232 του Ν.4072/2012 προβλέπεται να δημοσιεύονται σε ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και στο ΓΕ.ΜΗ.

Add a comment

© 2016 Taxisland