Μεταχρονολογημένη επιταγή 

Μεταχρονολογημένη ονομάζεται η επιταγή που αναγράφει ως ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτή κατά την οποία δίνεται από τον εκδότη στον λήπτη (συνήθως αναφέρεται ως ημερομηνία λήξης). Η επιταγή αυτή πληρώνεται υποχρεωτικά έως την ημερομηνία λήξης της, διαφορετικά θεωρείται ακάλυπτη (δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό του εκδότη), σφραγίζεται από την τράπεζα (αφού ερωτηθεί ο λήπτης) και ακολουθείται η δικαστική οδός.

Η επιταγή μπορεί να μεταβιβαστεί από τον κάτοχό της, του οποίου το όνομα αναγράφεται στην επιταγή σε άλλον δικαιούχο, αν αυτός οπισθογράφησει, δηλαδή υπογράψει στο πίσω μέρος της επιταγής. Ο νέος λήπτης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο έναντι του εκδότη. Η επιταγή μπορεί να μεταβιβαστεί πολλές φορές καλύπτοντας έτσι ο εκάστοτε λήπτης της δικές του υποχρεώσεις, σε περίπτωση έλλειψης ρευστότητας.  

Τραπεζική επιταγή

Η τραπεζική επιταγή είναι επιταγή που εκδίδεται από την τράπεζα για λογαριασμό πελάτη, ο οποίος καταθέτει τα χρήματα στο ταμείο. Ο εκδότης της επιταγής είναι η τράπεζα και η επιταγή υπογράφεται από το διευθυντή ή τον προϊστάμενο του υποκαταστήματος στο οποίο εκδίδεται. Αναφέρεται επίσης ρητά το όνομα ή επωνυμία αυτού που πρέπει να εισπράξει την επιταγή. Έτσι αποκλείεται το ενδεχόμενο ακάλυπτης επιταγής και διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά χρημάτων. Γι’ αυτό και πολλές δημόσιες υπηρεσίες απαιτούν τραπεζική επιταγή για την είσπραξη ποσών πέρα από ένα όριο.