1. των στοιχείων του μητρώου,(έδρα, υποκαταστήματα, εκπρόσωποι, ΚΑΔ, ημερομηνία έναρξης κτλ),
  2. των στοιχείων που διατηρεί το τμήμα του  ΚΒΣ (ημερομηνία λήξης ενημερότητας που έχει κατατεθεί στο τμήμα για θεώρηση, ημερομηνία λήξης επιμελητηρίου, αλλά και ανάλυση  των βιβλίων και στοιχείων που έχουν θεωρηθεί κτλ)
  3. ενός φορολογικού ημερολόγιου στο οποίο αναφέρονται οι  καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής και πληρωμής των υποχρεώσεων που έχει η επιχείρηση αλλά και ποιες δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί
  4. των ληξιπρόθεσμων  οφειλών  τους.

Ο επιχειρηματίας μπορεί να δει τα παραπάνω στοιχεία για την επιχείρησή του αν συνδεθεί εδώ και εισάγει το username και το  password του.  Στη συνέχεια,  αφού έχει συνδεθεί στο λογαριασμό της επιχείρησής του, διαλέγει  από την οριζόντια μπάρα του μενού την επιλογή “Προσωπική Πληροφόρηση”  και έπειτα από το αριστερό μενού επιλέγει να δει στοιχεία του μητρώου, του ΚΒΣ, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ή το ημερολόγιο. Σημειώνεται ότι στις ληξιπρόθεσμες οφειλές , αν υπάρχουν, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της ταυτότητας πληρωμής ώστε να εξοφληθούν σε κάποια τράπεζα.