Έναρξη Επιχειρήσεων

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η έναρξη μίας επιχείρησης είναι το πρώτο βήμα ώστε να ξεκινήσει κανείς την επαγγελματική του δραστηριότητα και γι’ αυτό πρέπει να γνωρίζει ο κάθε επιχειρηματίας ποίες είναι οι επιλογές του όσον αφορά τη μορφή της επιχείρησής του, τη διαδικασία σύστασης, το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται αλλά και τους φορολογικούς συντελεστές που βαρύνουν τα κέρδη σε κάθε περίπτωση. 

Ατομική Επιχείρηση  

ΟΕ - ΕΕ

ΕΠΕ

ΑΕ

Χορήγηση στοιχείων σε επιχειρήσεις που έλαβαν ΑΦΜ μέσω ΥΜΣ

© 2016 Taxisland