Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας,  ανάλογα με την νομική τους μορφή και το τζίρο τους.  Στη  Γ΄ κατηγορία εντάσσονται οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω των 1.500.000 ευρώ καιυποχρεωτικά οι ΑΕ, ΕΠΕ, ενώ στη Β΄κατηγορία εντάσσονται οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 1.500.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που εταιρεία τηρεί Β΄ κατηγορίας βιβλία και ο τζίρος της ξεπεράσει το 1.500.000,00 τότε υποχρεούται την επόμενη διαχειριστική περίοδο να δηλώσει μεταβολή στο μητρώο της εφορίας ώστε να ενταχθεί στη Γ΄ κατηγορία.  Φυσικά επιτρέπεται η μεταβολή της κατηγορίας από Γ΄ σε Β΄ σε περίπτωση που σημειωθεί πτώση του τζίρου.

Η αλλαγή κατηγορίας λογιστικών βιβλίων πρέπει να γίνει  κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, ενώ υπάρχει προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία μεταβολής.   

Προκειμένου να δηλωθεί η αλλαγή κατηγορίας στο μητρώο της ΔΟΥ, ο υπόχρεος συμπληρώνει το έντυπο Μ2 του μητρώου με τα στοιχεία της επιχείρησης και τη μεταβολή που αφορά στην κατηγορία των βιβλίων. Στη συνέχεια στο δεύτερο έντυπο που του έχει δωθεί από το μητρώο, το οποίο απευθύνεται στα τμήματα του Εισοδήματος, του ΦΠΑ, του ΚΒΣ και των εσόδων ζητάει από τον αρμόδιο υπάλληλο κάθε τμήματος να υπογράψει ότι η εικόνα της επιχείρησης είναι φορολογικά σωστή ή να γράψει παρατηρήσεις όσον αφορά το αν έχουν υποβληθεί δηλώσεις, μέχρι πότε, αν υπάρχουν παραβάσεις κτλ. Έπειτα, ζητάει την υπογραφή του επόπτη ελέγχου και του προϊστάμενου της ΔΟΥ. Τέλος επανέρχεται στο τμήμα του μητρώου ώστε να πάρει τη δήλωση μεταβολής. Σε περίπτωση που τη μεταβολή την κάνει τρίτο πρόσωπο χρειάζεται εξουσιοδότηση από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Όσον αφορά τα βιβλία της προηγούμενης κατηγορίας, τα προσκομίζουμε στο τμήμα του ΚΒΣ μαζί με το έντυπο Β1 του κώδικα, ώστε να σφραγιστούν μέχρι του σημείου που έχουν καταχωρηθεί λογιστικές εγγραφές στην προηγούμενη κατηγορία και φροντίζουμε για την εμπρόθεσμη θεώρηση βιβλίων για τη νέα κατηγορία (αν υπάρχει υποχρέωση θεώρησης).