Στο μενού αριστερά, επιλέγουμε 2015 και στις Εκτυπώσεις "Εκτύπωση Ειδοποίησης πληρωμής φόρου (σε αρχείο .pdf)