Για τα στοιχεία της χρήσης 2014 δίνεται παράταση υποβολής έως 30/11/2015. Ενώ δίνεται προθεσμία για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία έως 31/12/2015.

Για τα στοιχεία της χρήσης 2015 δίνεται παράταση υποβολής έως 30/9/2016. Ενώ οι διορθώσεις των αποκλίσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 30/11/2016.