Για την εγγραφή στο μητρώο ανεργίας χρειάζεται η ταυτότητα, το ΑΜΚΑ και πρόσφατο εκκαθαριστικό του ανέργου, ο οποίος πρέπει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στον ΟΑΕΔ. Στη συνέχεια ο ΟΑΕΔ του χορηγεί κάρτα ανεργίας την οποία πρέπει να ανανεώνει ο ίδιος ο άνεργος στον ΟΑΕΔ κάθε τρεις μήνες. Αν ο άνεργος έχει τις προϋποθέσεις για κάποιο από τα επιδόματα ανεργίας πρέπει να κάνει αίτηση για αυτό και να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ που υπάγεται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.