Β) ΒΙΒΛΙΑ – ΣΤΟΧΕΙΑ (Μηχανογραφικά).

ΒΙΒΛΙΑ: Αύξουσα ενιαία γενική αρίθμηση.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

  1. Πλήρη στοιχεία του επιτηδευματία ως ανωτέρω.
  2. Αύξουσα ενιαία γενική αρίθμηση (αρίθμηση θεώρησης) εντύπως.

Σειρές μηχανογραφικού πακέτου όταν χρησιμοποιούνται παραπάνω του ενός εκτυπωτές, ως ανωτέρω (ένδειξη σειράς - γράμμα ή αριθμός).