και λήγει έως και 2 μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών. Την παράταση ακολούν ανάλογα και οι προθεσμίες για την υποβολή στο ΓΕΜΗ, στις ιστοσελίδες των ετησίων  οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων που υπόκεινται σε δημοσιότητα. Η ημερομηνί λήξης υποβολής των φορορογικών δηλώσεων έχει ορισθεί η 30η Ιουνίου 2016, άρα η ΓΣ συγκαλείται εμπρόθεσμα έως και την 30η Αυγούστου 2016.