Οι επιχειρηματίες που χρειάζονται για τις συναλλαγές τους βεβαίωση με τα στοιχεία που δεν αναφέρονται στη βεβαίωση των Υπηρεσιών Μιας Στάσης πρέπει να απευθύνονται στο τμήμα του μητρώου της ΔΟΥ που υπάγονται, από όπου μπορούν να λάβουν έγγραφο με τα στοιχεία της επιχείρησής τους αφού υποβάλλουν σχετική αίτηση, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1136/15-6-2011.